Zwolle

Schaduwsoorten

Meneer Driessen legde ons meteen uit dat er verschillende soorten schaduw zijn. Natuurlijke schaduw, onnatuurlijke schaduw, regenschaduw en worteldruk.
Elke plant heeft iets licht nodig. Dus het eerste advies van hem luidt:
  -> RUIM OPSNOEIEN van bomen en struiken en eventueel paden aanleggen.
Om de bodem te verbeteren geeft hij als oplossing:
 -> DRAINAGE of SPROEISYSTEMEN aanleggen.
  -> GRONDVERBETEREN met
    a= Groencompost (niet te vet)
    b= Bladaarde (zelf te verzamelen)
    c= Bemesten (culterra groen)
Al naar gelang de structuur van de bodem adviseert hij een laag van 5 cm om met de ondergrond te vermengen.  Daarboven mag best een losse laag compost van 15 cm worden aangebracht.

Verschillende situates

Hub toonde verschillende voorbeelden van probleemsituaties. Hiervoor gaf hij telkens een passende oplossing. Ook op alle vragen van de belangstellende kon hij een antwoord naar tevredenheid geven.

Veel nuttige informatie

Hub heeft alle aanwezigen verblijd met een naslagwerk die een uitgebreide lijst met door hem aanbevolen planten bevat. Deze heeft hij ook nog eens toegelicht met prachtige dia┬┤s. Hub hoopt dat het hem is gelukt om een mooie oplossing te vinden voor een ieder zijn schaduwprobleem in zijn tuin. Wij zijn er zeker van dat alle aanwezigen met zeer veel nuttige kennis en inspiratie huiswaarts zijn gegaan deze avond!

Grote vlakken bodembedekkers

Met een hele lijst van voorbeelden bodembedekkers als inspiratie, is hij voorstander van grote stukken vol zetten met bodembedekkers en die verfraaien met hier en daar een mooie solitair.